Arbete & Välfärd

I sommar kommer vår nya bok
ARBETE OCH VÄLFÄRD
Om ledning, personalfrågor och organisationsmodeller i Sverige.

Vi vill att den ska bli gedigen och grundläggande och samtidigt spännande.
Tjugosex ledande forskare medverkar.
Här är bokens sida på facebook.

Johan Lindgren, förläggare på Studentlitteratur har mer information.
johan.lindgren@studentlitteratur.se