Åke Sandberg

The Future of Work – Seminar with Richard B. Freeman

The Future of  Work – Seminar with professor Richard B. Freeman  at Medelhavsmuseet, Stockholm, October 14, 2013. This was the first in a series of seminars entitled “The future of …” and organized by Stefan Svallfors at the Institute for Futures Studies. Richard B Freeman from NBER and Harvard University made an introductory  presentation entitled “The Paradox of Increased […]

”Valfrihet förutsätter inte privata bolag”

”Valfrihet förutsätter inte privata bolag” Publicerad i dag 15:14   /  Onsdag den 20 aug 2014. REPLIK. Dan Olofsson må vara en duktig entreprenör, men om företag i välfärdssektorn tycker han till i en rad teser som inte hänger särskilt väl samman och är svagt underbyggda, skriver Åke Sandberg. Dan Olofssons teser (DN Debatt 18/8) bemöts […]

MAKTEN OCH LEDNINGEN I ARBETSLIVET. Välkommen till ABF-huset 1 sept. kl 17

Makten och ledningen i arbetslivet – utmaningar och alternativ Välkommen till utfrågning och samtal om aktuella utmaningar i arbetsliv, företagsledning och välfärd, med ledande samhällsforskare Måndag 1 september 17:00 ABF-huset i Stockholm Några av författarna i boken Nordic Lights (SNS förlag) diskuterar makten och ledningen i arbetslivet. Det blir kortpresentationer, utfrågningar och samtal om aktuella teman, där […]

VÄRDEN I VÄLFÄRDEN. Rapport + video + recension

juni 2014 Ny reviderad upplaga av rapporten VÄRDEN I VÄLFÄRDEN Om styrning och organisering efter NPM I den första upplagan, april 2014, hade några fel insmugit sig. De är nu rättade. Den nya upplagan av rapporten daterad juni 2014 på omslagets insida kan laddas ner här. För den som har läst april-upplagan: Viktigast att rätta till […]

“Vi behöver ett nationellt institut för arbetsmiljö”

Dagens Arbete har en debatt om arbetslivsforskning. Tidigare har Ann Bergman och Gunnar Aronsson skrivit och här nedanför finns mitt bidrag, och även länkar till de tidigare. Omstart för arbetslivsforskning!  är mitt tema. Inte minst omstart för en kritisk forskning om arbetsorganisation. Den har farit särskilt illa de senste åren. Det är arbetets organisation och […]

Seminarium: Vägar till ett gott arbete, effektivitet & kvalitet

Min uppgift vid seminariet var att ge en inledande översikt och historisk bakgrund till dagsläget i den nordiska modellen och i arbetsorganisationens förändring de senaste årtiondena. Temat i inlägget var den “produktiva rättvisan” och “solidarisk individualism”. Jag tog upp lean Production och Volvos Uddevallafabrik som historiskt alternativ. Och frågade: Kan  Lean idag vara vad som […]

Konkurrens och kvalitet i skolan – utan vinst

        Åke Sandberg: Konkurrens och kvalitet i skolan – utan vinst Publicerat 31 januari 2014 Den som är skeptisk till vinstutdelande skolbolag har anledning att argumentera: Vi satsar på idéburna skolor som ger mångfald och kvalitet. Pisastudien som jämför skolor i olika länder innehåller en mängd statistik och många har räknat fram […]

”En enskild studie är inget alexanderhugg i skoldebatten”

Jag skriver en replik på DN Debatt till en artikel om övertolkningar av Pisa-studien. Här är först DN:s ingress till min replik: “REPLIK. De tre IFN-ekonomer som skrev på DN Debatt den 13 januari kritiserar med rätta att Pisastudien använts för att tolka statistiska samband som orsakssamband. Men för att driva sin tes refererar de samtidigt […]

Rulla till toppen