Nobelpris och demonstration mot forskningspolitisk klåfingrighet, 10 dec. 2006 – 2022

IDAG 10 dec 2022
och för sexton år sedan

Nobelprisen delas ut varje år den 10 december, i Stockholms konserthus. För femton-sexton år sen möttes deltagarna i högtiden, på väg in, av en ovanlig demonstration på Hötorget, med professorer och forskare och plakat. På en juridikprofessors plakat kunde en på engelska läsa ”Stoppa destruktionen av kunskap och forskning”, på ett annat ”Regeringen talar om forskningens frihet och avskedar 200 forskare” och vidare ”Inget nobelpris till den svenska regeringen” Det rörde fakstiskt visade det sig mer än 400 forskare och det handlade om regeringen Reinfeldts nedläggning av Arbetslivsinstitutet. Jag fann bilden av en händelse, minnen väcktes och jag skrev genast denna text.

-> Även på facebook med länkar till många författare
-> ENGLISH. More background in English here, international reactions, and more. And at the bottom of this post, Santa Lucia music and songs, as always Dec 13 in Sweden.

I främsta ledet, t h prof. Niklas Bruun, Arbetsrätt, och forskaren Kerstin Ahlberg med var sitt plakat.. Därbokom skymtar bl.a. prof. Casten v Otter och forskaren Kaj Frick. Källan till fotot är okänd, jag fick den av en journalist, en tidning funderade på att skriva, drav blev intet.

Arbetslivsinstitutet (ALI) var ett svenskt institut för forskning om arbete, organisation, arbetsmarknad, produktion, och arbetshälsa. Med god kvalitet, det visade både internationella och svenska utvärderingar, på samma nivå eller bättre än universiteten. Ja världsledande forskning skulle många internationellt komma att skriva i artiklar och upprop.

Arbetslivsinstitutet lades ner av den första regeringen Reinfeldt, beslut 2006, genomförande 2007. Mot bättre vetande hade de grumliga argument om kvalitetsbrister. Inte minst från dåvarande folkpartiets utbildningsminister Lars Leijonborg. Beslutet var svårt att motivera med sakliga argumentet. Man gillade inte en forskning med fokus på arbetets kvalitet och i samspelinte bara med företagsledningar (det vanliga) utan även fackliga organisationer och anställda.

Företagsekonomi, Industriell ekonomi och andra discipliner med ett management- och ägarperspektiv på arbete och organisation hade regeringen Reinfeldt med utbildningsminister Leijonborg och arbetsmarknadsminister Littorin inga som helst problem med. Tusentals företagsekonomer mot Arbetslivsinstitutets fyra hundra. Det var ett rent partipolitiskt ingrepp i kvalificerad forskning.
Separata forskningsinstitut stängdes ner även i andra länder, bland annat inom arbetslivsområdet, som led i en forskningspolitik som fokuserar universiteten. Men i andra länder inte nedläggning utan forskningen fördes över till särskilda, nya universitetsinstitutioner, exempelvis i Tyskland. Så inte, annat än i begränsad omfattning, i Sverige, där arbetslivsforskningen skulle utplånas som eget fält.

Den nuvarande högernationalistiska regeringen har kanske inget större intresse att ändra på detta sakernas tillstånd, om nu inte den liberale utbildningsministern Mats Persson, själv doktor i ekonomisk historia, ser en möjlighet rätta till sin folkpartistiske företrädares historiska missgrepp och ingrepp iforskningen.

En kommande vänster-mitten-majoritet kan redan nu börja förbereda ett återupprättande av en högkvalitativ arbetslivsforskning. Och då företrädesvis vid nya institut eller institutioner vid universiteten, snarare än vid ett fristående institut. Det skulle säkra långsiktighet och kvalitet. Leijonborg sa när det begav sig att forskningen om arbetslivet skulle stärkas vid universiteten. Så blev inte fallet, även om en del lyckats övervintra i undervegetationen i den stora företagsekonomin och i mindre grupperingar vid andra institutioner som sociologi och psykologi på en del håll. På andra håll har arbetslivsperspektivet ersatts av management.

Historien om massakern på arbetslivsforskningen bör skrivas och aktualiseras nu, som underlag för kommande beslut om en omstart i nya former och under nya villkor. En del har redan skrivits. Från min egen bokhylla På jakt efter framtidens arbete – utmaningar i arbetets organisering och forskning som jag redigerade. Och en aktuell översikt av arbetslivsforskningens utveckling och fall finns i Arbete & Välfärd, summerat i ett inledande kapitel av Torsten Björkman (prof. em. i ledarskap vid Försvarshögskolan) och mig. Dessa behöver kompletteras med fördjupande, aktuella översikter, svenska och internationella, om kunskapsläge och organisationsformer. Som grund för kommande propositioner. Det arbetet kan påbörjas nu.

Åke Sandberg
Professor emeritus, sociologi i Stockholm, civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg

– – – – – – – – – – –

… Three days after the Nobel day, as every year. Lucia celebration, 13 December.  Via Swedish television SVT, one hour of songs and light in the dark winter. So there is hope!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen