Framtidens arbetsliv och forskning

På jakt efter framtidens arbete – utmaningar i arbetets organisering och forskning.   I höstas presenterade regeringen en forskningsproposition och där finns en viss satsning på arbetslivet och tankar om samverkan forskning – samhälle. Nyligen kom utredningen om ett nationellt arbetsmiljöcentrum för utvärdering och kunskapsförmedling. I en aktuell bok skriver tjugoåtta forskare i tjugofyra kapitel […]

Boksläpp: På jakt efter framtidens arbete

Publiceras idag 27 nov. Utmaningar i arbetets organisering och forskning är undertiteln på vår bok På jakt efter framtidens arbete som släpps idag. Det är en bok som kommer rätt i tiden. Regeringens budgetproposition tidigare i höst signalerade mer resurser till arbetslivsforskning. Imorgon måndag ska den långsiktiga forskningspropositionen komma. Återstår att se om vi där i regeringens […]

Nyckeln till framgång: Arbetets organisation

I UNT den 19 januari 2016 skriver Jan Ch Karlsson, Gerd Lindgren och undertecknad om Fortes utvärdering av arbetsorganisationsforskning, ledningens inriktning och marginaliseringen av en samhällsvetenskaplig forskning om arbete, inflytande och organisation. I UNT publicerades den 23 januari en replik från Fortes ledning. Vi svarar i en slutreplik idag den 31 januari. Vi hoppas förstås på […]

MAKTEN OCH LEDNINGEN I ARBETSLIVET. Seminarierapport & video om “Nordic Lights”

Fullsatt med  extrastolar  i ABF-husets Palmesal. I väntan på öppningen av seminariet. Vad säger forskningen om arbetslivets problem och om möjliga alternativ? Vad händer med den nordiska modellen på samhällsnivån och i företag och förvaltningar? Närmare diskuteras bl.a. organisation av arbetet, arbetsmiljön, jämställdhet och genus, företagsledning, ’human resource management’, new public management, flexibilitet, utmaningar för […]

Etikett: forskningspolitik

June 2010. Draft version to be developed.
Some updates May 2024 of links to articles (a lot happens in foruteen years, in the fluid digital world). As I gradually update links I give them bold letters.

For about five decades there have been one or more research institutes devoted to working life in Sweden. After several reorganizations they were all merged into the Arbetslivsinstitutet / NIWL in 1995.

In December 2006 the newly elected centre-right government announced their decision to close down the institute. The main arguments were that research should not be conducted at institutes but at universities, and that politicians should not take decisions about research. However, there are dozens of applied public research institutes that were not closed down e.g. those applied institutes working closely with management in various sectors of industry (Industriforskningsinstituten). And the government’s research policy and budget presented in 2008 implied a strong and clear political control of which areas universities should focus upon.

Apart from research, the NIWL had tasks like investigations asked for by the government, practical training for various professional groups  within work health, and information about research on working life to workplaces and also to the general public. This combination of tasks turned out to be difficult to manage and to explain to the pubic.

Also there had been a debate about the quality of the research (e.g op ed writers, includig the opinion pages of the major journal Dagens Nyheter, were critical), but most evaluations seemed to indicate that quality was on the same level as Swedish research in general.

Before and during the process of closing down the Arbetslivsinstitutet, evaluations and many opinion articles were written, both in Swedish and in English. Here is a small selection of articles supporting the institute, mostly in Swedish. Opinion articles by leading international researchers in LO-tidningen, now Arbetet (the journal of the Swedish Trade Union Confederation) and in Ny teknik, a major Swedish weekly on new technology and society. There is a summary of some of the international support for the NIWL and protests against the closing down. In the autumn of 2009 FAS published an evaluation report on the current situation of research into working life in Sweden. (FAS is the Swedish council for working life and social research.) Some bibliometric analyses were carried out by Ulf Sandström, also discussed in an opinion article by Bo Rothstein.

The closing down meant that a major part of financing, institutions, activities and networks in Swedish working life research disappeared, was wiped out.  In order to create a new start for worklife research in Sweden a new association of researchers has been established, Forum för arbetslivsforskning (in Swedish).

——- 

On Swedish research into Job Quality – an overview

Rulla till toppen