Främling i sin stad

Främling i sin stad

Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro

9 juni. En ny bok om jobben och välfärden – flyktingarna, missnöjet och politiken

En unik studie om arbete och välfärd, flyktingar och politik, i en bruksort mitt i landsbygd.

Nu finns boken att beställa från BoD Det går att provläsa ett urval sidor.

I mitten av juni också hos
bokus.com och adlibris.com

Framåt midsommar kommer e-bok, då för direkt nedladdning

Hemsida för Främling i sin stad. Där kommer efter hand mer information.
Det finns en detaljerad innehållsförteckning liksom en sida på facebook.

Främling i sin stad är ett unikt, lokalt förankrat försök förstå det politiska landskapets förändring i Sverige. Socialdemokratins försvagning i en tidigare bruksort och i landet som helhet, Centerns lokala styrka, Sverigedemokraternas framgångar. Vilka är idéerna, vilka är väljarna? Vad säger invånarna och politikerna?
    En kunskapsöversikt, forskning om den populistiska radikala högern, hjälper till att förstå det som sker. Det lokala sätts in i ett bredare sammanhang.
    Vad lär oss historien om en stad, där sjukhus, butiker och industrier lagts ner? Som Höglunds vagnfabrik som blev till Volvo bussar och flyttades till Polen härom året, fyra hundra sades upp och hundra år av fordonstillverkning tog slut. (Bilden nedan en reklamförlaga av Ivan Åkerblom, 1950.)
    Arbetslöshet och flyktingmottagande, påfrestningar på kommunens ekonomi och på välfärden, missnöje med försämringar och med politiker. Sverigedemokraterna fångar upp det missnöje som funnits länge och erbjuder en enkel lösning – stoppa invandringen.
    Kommunen kämpar nu – inte utan framgång – med utveckling och lokalisering av industri, med att skapa en god boendemiljö och bra kommunikationer. Missnöje möter framtidstro.
.

ÅKE SANDBERG är uppväxt i Säffle, civil-
ekonom, professor emeritus i sociologi vid
Stockholms universitet, tidigare Arbetslivs-
institutet och KTH (där vid Industriell ekonomi, samt Datavetenskap). Bland hans böcker: Arbete& välfärd (Studentlitteratur 2019), Nordic Lights (SNS2013), Färg, fack, och flexibelt arbete. Säffles målare berättar (1999).
Foto: Susanne Kronholm
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

FRÄMLING I SIN STAD. Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro

FRÄMLING I SIN STAD
En ny bok om jobben, välfärden, flyktingarna och politiken

I år 2021 fyller Säffle 70 år som stad, Sveriges yngsta. Nu kommer boken om läget i Säffle, om hur staden omvandlats från 1950 till idag, industriellt, socialt och politiskt.  Från socialdemokratiskt brukssamhälle till centerstyrd storkommun – och nu med starkt SD. Det blir läsning för den som är intresserad av samhälle och politik i Sverige och i Säffle. Dryga 300 sidor, bilder i färg.

Det går att provläsa sidor.
I mitten av juni finns den också hos
Framåt midsommar kommer den som e-bok, och då för direkt nedladdning.

Här är  Facebooksidan
Blogginlägg utgivningsdagen 9 juni

 

>> Här finns en detaljerad innehållsförteckning 

Det här är en av få lokala studier av det politiska landskapets förändring, flyktingmottagandet och bakgrunden till Sverigedemokraternas framgångar. Historik, intervjuer och samhällsforskning ger underlag och insikter.

Från bokens inledning: Som ofta är jag på höstmarknad i uppväxtstaden, Säffle-Mârten sista helgen i september. Vid rondellen framför det stilrena Stadshuset har de politiska partierna fattat posto och diskuterar politik med förbipasserande, som kanske stannar för kålsoppa och ostmacka vid ett tält, fika vid ett annat.

Jag vill begripa varför Sverigedemokraterna blivit så starka i det gamla brukssamhället. Det är upprinnelsen till denna bok, som blivit till en skildring av Säffles omvandling socialt, ekonomiskt och politiskt.

Fabriker i en mångfald av branscher har lagts ner. Electrolux och Stringhyllan. Volvo Bussar flyttade till Polen, 400 avskedades – många i en liten stad. Av Billerudkoncernen finns ett kinaägt  pappersbruk kvar, med en femtedel av arbetsstyrkan. Forskningen och Huvudkontoret  för koncernen har flyttat. Arbetslöshet och stort flyktingmottagande, i en stad på jakt efter ny framtid, med missnöje och framtidstro vid sidan av varann. – Nu byggs det igen, bostäder och simhall, och industrier  etableras.

Bakgrunden: 1950-talet, staden växte, fabriker expanderade, bostäder byggdes; socialdemokratin dominerade. Från skiftet 1960- till 70-tal borgerligt styre med ett starkt Centerparti. Vid det senaste valet, till Europaparlamentet, blev Sverigedemokraterna största parti.

Boken bygger på samtal och intervjuer med politiker och med folk på stan i Säffle, lokaltidningen och samhällsforskning om radikal höger, nationalism, populism och migration. I bakgrunden frågor om arbetsmarknad och välfärd. Sådana aspekter visar sig ha avgörande betydelse för att förstå läget i Säffle, på landsbygd och liknande bruksorter.

 * * *

Praktiskt. Pga corona i BoD:s stora tryckeri och många nya inkomna manus är leveranstiden cirka två veckor från det att kunden beställer en bok. Normalt är det en vecka, och ska bli så igen.
För att få ut boken i tid före riksdagsvalet var egenutgivning för mig enda möjligheten.  Traditionella förlag ville, om de alls tog emot, ha tre till sex månader för att bedöma manus, och sen mer än ett år till färdig bokutgivning. För lång tid för min bok! Så här är den nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
Säffle, Sveriges yngsta stad, en industristad 
omvandling – ekonomiskt, socialt och politiskt. 
Torsten Darfors, 1952, omslag till turistbroschyr.
.
.
.

ÅKE SANDBERG är uppväxt i Säffle, civil-
ekonom, professor emeritus i sociologi vid
Stockholms universitet, tidigare Arbetslivs-
institutet och KTH (där vid Industriell ekonomi, samt Datavetenskap). Bland hans böcker: Arbete& välfärd (Studentlitteratur 2019), Nordic Lights (SNS2013), Färg, fack, och flexibelt arbete. Säffles målare berättar (1999).
.
.
Foto: Susanne Kronholm