ARBETE & VÄLFÄRD

Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige

Tjugofyra kapitel, tjugosju författare. 547 sidor, stor bok i tvåspalt. Ute 1 mars.

ARBETE & VÄLFÄRD

Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige.

Författarna  – hela listan
Torsten Björkman, Moa Bursell, Tina Forsberg,  Roland Paulsen, Anders Kjellberg, Irene Wennemo, Fredrik Movitz,  Magnus Hörnqvist, Carl le Grand, Michael Tåhlin, Göran Ahrne, Karin Lundqvist, Patrik Hall, Anna Fogelberg Eriksson, Anders Boglind, John Sjöström, Malin Bolin, Lisa Schmidt, Ann Bergman, Ylva Ulfsdotter Eriksson, Gunnar Aronsson, Christin Mellner, Christian Koch, Per SederbladJan Ch Karlsson och Egil Skorstad.

 

Samhällsintresserade utlovas gedigen och spännande läsning. Längre ner på sidan finns innehållsförteckningen  som bild, här som skarpare pdf.

Studentlitteraturs sida om boken, allt innehåll och författare.

ENGLISH is not the language of this book, but Swedish. Five years ago we published an English volume, Nordic Lights. Work, management and welfare in Scandinavia (SNS förlag, Stockholm 2013).  The new Arbete & välfärd  is an ambitious further development of the themes of that book. More about Nordic Lights and the first chapter to download is found here.

ARBETE & VÄLFÄRD  uppmärksammades ett halvår före utgivningen. Den 12 september belönades vi med hedersomnämnande; en av tre böcker som fick Studentlitteraturs kursbokspris vid en gala i Grand Hotels vinterträdgård. 

 

 

 

 

Juryns motivering: ”För en omfattande grundbok som tar sig an uppgiften att beskriva kopplingarna mellan arbete och välfärd i Sverige. Närmare 30 författare har gjort en gemensam ansträngning att skapa en helhetsbild som rör sig från individnivån, via organisation/mesonivån till samhällsnivån. Boken är fylld av nya och ibland annorlunda perspektiv som ger en god grund för seminarier och fördjupande diskussioner. En angelägen bok som bidrar med kunskap i en form som är spännande och som dessutom utmanar och får studenten att tänka själv.”

 

 

 

Fyra författare och en förläggare (med tungt korr i hand). Från höger: Micke Tåhlin, Ann Bergman, Johan Lindgren, Karin Lundqvist och Åke Sandberg. Fotot från arbetslivskonferensen falf2018 i Gävle.

Vi ser boken som gedigen och grundläggande och samtidigt spännande med perspektiv som kan utmana och ge upphov till reflektion, samtal och diskussioner. Tjugosju ledande forskare medverkar i sammanlagt tjugofyra kapitel. Nedan  finns kapitellistan som bild, här som skarpare pdf.

Själv skriver jag i kapitel om arbetslivet i Sverige, konstruktionen av ’svensk ledning’, arbetsmarknadens omreglering, arbetslivsforskning i Sverige, samt om jobben i plattformsekonomin (eller delningsekonomi, eller plattformskapitalism, eller gig-ekonomi… kärt barn, men inte för alla)

 Boken presenterades först här
i Studentlitteraturs katalog.

Studentlitteraturs information,
detaljerat om bok och författare.

Länkar

Arbete & välfärd på Facebook

Falf2018, Arbetslivskonferensen i Gävle 10-12 jun 2018, med symposium och panelsamtal under medverkan av flera författare.

Intervju i tidningen Du & Jobbet

Intervju i tidningen Arbetarskydd

Forskningspolitik på arbetslivsområdet  På jakt efter framtidens arbete 
Boken kan laddas ner gratis här

* * *

Johan Lindgren, förläggare på Studentlitteratur har mer information om boken.
johan.lindgren@studentlitteratur.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *