Opinion articles until 2004

Research information and opinion articles 1974 – 2004 (selection)

This is a selection of opinion articles, some of them intended to present research results in a popular form, and many of them are contributions to public debates. All articles are in Swedish. Some of the areas are: Work and computers; Working life research; Critical organizational research; auto industry work and Volvo plant closures.

Later opinion articles, not listed here, concerned various areas, including research policy and the Arbetslivsinstitutet /NIWL; as well as the Swedish institute /Centre Culturel Suéodois in Paris.

 1. ”Sex teser om planering och organisation” in Tema, årg. 4, nr 2, 1974 (revision of FOA P rapport 8354-M3).
 2. ”Planering i välfärdsstaten” in Frihetlig socialistisk tidskrift, årg. 26, nr 7–8, 1974. 5 pp.
 3. ”Släpp loss resurser för kritiska utredningar så får vi alternativa framtidsperspektiv” in Tema, årg. 5, nr 1, 1975 (based on FOA rapport C 10022-M3).
 4. ”Löntagarna måste ha kontroll över långsiktsplaneringen” in Fackföreningsrörelsen, nr 24 1975 (with Pelle Ehn).
 5. ”En demokratisk planering i företagen kräver kunskap och hög facklig aktivitet” in Fackföreningsrörelsen, nr 25, 1975 (with Pelle Ehn).
 6. ”Vädja inte till Gyllenhammars goda vilja: Facket måste göra egna sociala bokslut” in LO-tid­ningen, nr 15, 1976.
 7. ”Forskarmakt åt löntagarna” in Dagens Nyheter, 9 juni 1976 (with Pelle Ehn).
 8. ”Arbetarna måste återta makten över planeringen för att kunna bryta arbetets förnedring” in LO-tidningen, nr 35, 1976.
 9. ”Är det kris i organisationsteorin” in Ekonomen, nr 1, 1977. 5 pp.
 10. ”Ut ur krisen” in Ekonomen, nr 5, 1977.
 11. ”Ut ur krisen – men vilken väg?” in Ekonomen, nr 6, 1977.
 12. ”Makten över informationen ligger hos företagsledningen – för att bryta den räcker inte ’sociala redovisningar’. Facket måste självt forska och utreda för att kunna ställa krav” in LO-tid­ningen, nr 16, 1977.
 13. ”Nya bokslut – nya grepp, och så den gamla vanliga vinsten förstås” in Aftonbladet, 23 maj 1977.
 14. ”Låt inte företagsledningarna lägga beslag på begreppet ’social redovisning’”, in LO-tidningen, nr 19, 1977.
 15. ”Forskning på arbetsplatsen” in När var hur 1978, Forum 1977 ( with Pelle Ehn).
 16. ”’Tältet’ – en metod att härska och söndra” in Dagens Nyheter, 17 november 1977.
 17. ”Tältteorin – inget stöd för demokratisering” in Dagens Nyheter, 14 december 1977.
 18. ”När maskinerna tagit makten” in Dagens Nyheter, 3 mars 1978.
 19. ”Arbete och samhälle” in Socialistiskt Forum, nr 39, 2/1978.
 20. ”Företagsekonomi – för alla?” in Ekonomen, nr 8, 1978.
 21. ”Varför införs ny teknik?” in Grafia, nr 13, 1978.
 22. ”Analysera samhällskrafterna som hindrar oss nå idealen” in LO-tidningen, nr 26, 1978.
 23. ”Partisk och vetenskaplig arbetslivskunskap” in Ekonomen, nr 12, 1978.
 24. ”Moteld mot marknadsföring” in Kooperatören, nr 11, 1979.
 25. ”Inför ett nytt ekonomiämne!” in Dagens Nyheter, 7 mars 1980.
 26. ”Skapa för allas behov, ett idealiskt arbete?” in Dagens Nyheter, 27 april 1980.
 27. ”Offensiv kamp för demokrati in arbetet” in Värmlands Folkblad, 30 maj 1980.
 28. ”Brytningstider, gränsstrider, framtider…” in LO-tidningen, nr 37, 1983.
 29. ”Hur fackligt deltagande blir medbestämmande värt namnet” in Lag och avtal, nr 10, 1985. 2 pp.
 30. ”Kampen om arbetets själar”, in Arbetet, Kultursidan, 16 april 1986.
 31. ”Arbetslivsforskningens långsiktiga nytta” in HTF-tidningen, nr 2, 1987.
 32. ”Nya hus för ny ledning” in Arkitekten, nr 5, 1988.
 33. ”Forskning om arbetslivet ska vara inriktad på förändringar” in TCO-tidningen, 27/89.
 34. ”Gör arbetslivet till universitetsämne” in Arbetet, 9 december, 1989.
 35. ”Fackliga gränser i datoriseringens tid” in Aftonbladet, sid 3, 2 juni 1989.
 36. ”Arbetslivsforskningen kräver ett sektorinstitut” in LO-tidningen, nr 42, 20 oktober 1989.
 37. ”Arbetslivsforskning behövs – för ett bättre arbetsliv” in LO-tidningen, nr 37, 14 september 1990.
 38. “Volvo bör lägga ner i Göteborg”, DN Debatt, Dagens Nyheter, 4 februari 1993.
 39. “Varför är det så tyst om Uddevalla?”, LO-tidningen, Nr 7, 12 mars 1993 ( with Jesper Steen och Peter Ullmark)
 40. “Stannar Volvo i Sverige?”, DN Debatt, Dagens Nyheter, 6 april 1993 ( with Elsie Charron, Kajsa Ellegård et al)
 41. “Volvo kan köra mot ljus framtid i Uddevalla!”, GP Debatt, Göteborgs-posten, 16 april 1993
 42. “Utred alternativ först”, GP Debatt, Göteborgs-posten, 21 april 1993
 43. “Führt die luxuriöse Abweichung vom klassischen Weg in die Irre? Warum Volvo seine in der Arbeitswelt vorbildlichen Werke in Kalmar und Uddevalla schliesst”, Frankfurter Rundschau, 29 April 1993.
 44. “Uddevalla – modell av internationella mått”, GP Debatt, Göteborgs-posten, 17 maj 1993.
 45. A selection of major popular and opinion articles in leading Swedish dailies like Dagens Nyheter and Göteborgs-Posten on work organization,corporate strategic planning and social goals like good working conditions and regional development and employment. The case is Volvo automotive industry, 1993–1994.
 46. Several opinion articles on hospital organization and decision making processes in Värmlands folkblad and Säffle-tidningen, 2001.
 47. Several opinion articles in Dagens Nyheter, in this link:  https://www.dn.se/sok/?q=%22%C3%A5ke%20sandberg%22%20debatt&page=1&sort=newest&date= 
Rulla till toppen