Säffles målare berättar – Bok och Arbetslivskonferens

En arbetslivskonferens i juni 1999 samlade många gamla och unga målare i Säffle, liksom inbjudna forskare, fackliga företrädare, företagare och en intresserad allmänhet. Där hölls en rad föredrag och förhandspresenterades boken “Färg, fack och flexibelt arbete. Säffles målare berättar”. Boken gavs ut av Svenska Målareförbundet senare under året, och finns nu tillgänglig hos Säffle Hembygdsförening (epost webmaster@safflehembygd.se)  och på Bokbörsen.

Här är en bild på omslagets första sida till “målarboken” med bild av fyra målare, min far Gunnar Sandberg är andre man från vänster. Bilden tog han med självutlösare.
I boken finns bilder på medlemmar i avdelningen på 1930-talet respektive 1998, båda tagna på Holgers konditori där fackavdelningen bildades 1931. Bilden 1998 togs under mitt arbete med boken då jag intervjuade många; det är den som finns på bokens baksida.

       

 

Under våren 2015 utkom boken "Tankar om arbete" , en vänbok till sociologen och professorn i arbetsvetenskap i Karlstad, Jan Ch. Karlsson. Där har jag ett kapitel som delvis bygger på “målarboken”. Kapitlet har titeln  "Flexibilitet, motstånd och kollektiv 1930”

På denna sida  finns  programmet för tvådagarskonferensen samt något av det som skrevs i medierna om konferensen och om boken.

Säffles målare 1999 Konferensprogram

 

En av de medverkande på konferensen var professorn och tidigare fackföreningsekonomen Rudolf Meidner, som tillsammans med Gösta Rehn formulerade den “svenska modellen” för ekonomi och arbetsmarknad. Vid konferensen presenterade han sin bok “Manifest för den fulla sysselsättningen” som Värmlands Folkblad skrev om boken i artikeln  Massarbetslösheten politikernas fel .

Säffle konferens 1999 VF Meidner

 

Säffle-Tidningen hade en stor artikel efter konferensens första dag med rubriken  Arbetslivskonferens i Säffle och sedan en uppföljning om ett IT och nya medier:  Papper eller nätet .

Värmlandsbygden skrev om  Modern arbetsmarknad – på gott och på ont

Målarnas facktidnings färgrika reportage hade rubriken  Drag i Säffle

Säffles målare konferens 1999 Säffle-Tidningen

 

Säffle konferens 1999 Målarnas facktidning Drag i Säffle

Modern arbetsmarknad - på gott och på ont

 

 

Rulla till toppen