Främling i sin stad

Främling i sin stad

Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro

9 juni. En ny bok om jobben och välfärden – flyktingarna, missnöjet och politiken

En unik studie om arbete och välfärd, flyktingar och politik, i en bruksort mitt i landsbygd.

Nu finns boken att beställa från BoD Det går att provläsa ett urval sidor.

I mitten av juni också hos
bokus.com och adlibris.com

Framåt midsommar kommer e-bok, då för direkt nedladdning

Hemsida för Främling i sin stad. Där kommer efter hand mer information.
Det finns en detaljerad innehållsförteckning liksom en sida på facebook.

Främling i sin stad är ett unikt, lokalt förankrat försök förstå det politiska landskapets förändring i Sverige. Socialdemokratins försvagning i en tidigare bruksort och i landet som helhet, Centerns lokala styrka, Sverigedemokraternas framgångar. Vilka är idéerna, vilka är väljarna? Vad säger invånarna och politikerna?
    En kunskapsöversikt, forskning om den populistiska radikala högern, hjälper till att förstå det som sker. Det lokala sätts in i ett bredare sammanhang.
    Vad lär oss historien om en stad, där sjukhus, butiker och industrier lagts ner? Som Höglunds vagnfabrik som blev till Volvo bussar och flyttades till Polen härom året, fyra hundra sades upp och hundra år av fordonstillverkning tog slut. (Bilden nedan en reklamförlaga av Ivan Åkerblom, 1950.)
    Arbetslöshet och flyktingmottagande, påfrestningar på kommunens ekonomi och på välfärden, missnöje med försämringar och med politiker. Sverigedemokraterna fångar upp det missnöje som funnits länge och erbjuder en enkel lösning – stoppa invandringen.
    Kommunen kämpar nu – inte utan framgång – med utveckling och lokalisering av industri, med att skapa en god boendemiljö och bra kommunikationer. Missnöje möter framtidstro.
.

ÅKE SANDBERG är uppväxt i Säffle, civil-
ekonom, professor emeritus i sociologi vid
Stockholms universitet, tidigare Arbetslivs-
institutet och KTH (där vid Industriell ekonomi, samt Datavetenskap). Bland hans böcker: Arbete& välfärd (Studentlitteratur 2019), Nordic Lights (SNS2013), Färg, fack, och flexibelt arbete. Säffles målare berättar (1999).
Foto: Susanne Kronholm
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.