‘Decent capitalism’ och mer demokrati – genom EU?

Gårdagens arenaseminarium om ‘Decent capitalism’ var välorganiserat och spännande, men endast en kvinna i panelerna var flera kvinnor för få.

I key note föredraget av Stefan Collignon framhölls att EU är för mycket kapitalism och för lite demokrati.

Jag menar att ett huvudproblem för radikala rörelser och partier, ja för medborgare i länder med en mer anständig kapitalism är att EU domineras av länder med högerregeringar som driver en nyliberal politik. Alltså regeringar som vill ha mer och oreglerad kapitalism, och som vill minska politikens (den möjliga demokratins) roll till förmån för ‘marknaden’.

Vad blir en strategin i en sådan verklighet?  En strävan mot just mindre kapitalism och mer demokrati – men är dagens EU instrumentet?  Sven Giegold, Europaparlamentariker för de gröna (som intressant nog talade om de gröna som tillhörande ‘den europeiska vänstern), menade att vi behöver EU för att nå viktiga mål, men för att få folkligt stöd för att driva frågor via EU måste man först visa att EU är en väg för att avskaffa några av de mest flagranta orättvisorna, t.ex. att rika i Europa betalar så lite skatt, även svenskar, flyttar till London för att undkomma skatt. Ex: Visa att man genom EU kan komma till rätta med storbankernas vinster och bonusar.

Sympatiskt, men hur ska majoritet i EU nås för det? Då krävs först starka folkliga protester och röresler runtom i hela Europa. Ja visst är det underligt, att vi alla stilltigande godtar direktörers och rikas rofferi, och s k vårdbolags vanskötsel av våra gamla – och politiker som godtar bådadera, ja i det senare fallet skapat förutsättningarna för vanskötsel genom privatisering av vården till vinstdrivna aktiebolag.

Även i det senare fallet hade Sven Giegold en intressant kommentar: Jag skulle inte sätta mina föräldrar i ett boende drivet av ett privat aktiebolag, utan i ett hem drivet av katolska kyrkan, där organsation och anställda motiveras av annat än vinst.  –  När får vi i Sverige ett tydligt avståndstagande, bland röd-gröna partier, från vinstdrivna bolag i vård och skola?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen