Oanständig kapitalism: Skamlösa bankdirektörer och vinster i vården

Aktiebolagens direktörer allt skamlösare med ohemula krav på löner, bonusar och förmåner. Nu får NordeaVD-n  lägenhet för 22 miljoner + lyxrenovering ovanpå lön och förmåner. Bra för honom! För Nordea? För oss kunder: Nej.

Oreglerad jakt på status och vinst leder fel. Skamlösheten går på torra land. Direktörerna håller varandra om ryggen ger varandra förmåner. Och de skrattar hela vägen till jobbet, banken och lyxlägenheten.

Allra värst i vård, omsorg och skola där bolags vinstjakt och direktörers bonusjakt leder till vanvård av sjuka och gamla och sänkt kvalitet i skolan. Jag säger bara: Carema. Attendo care. Ex. Vintertullens äldreboende på Södermalm…

Aktiebolag ska inte driva verksamheter som vård, skola och omsorg, för deras vinstjakt drabbar svaga. Vilket stort parti säger nej? Och vilket stort parti säger idag att marknader måste återregleras efter nyliberala excesser?

Blir det kanske (M) som först inser vad som rör sig bland oss medborgare och konsumenter? Och blir det nya partiet för anständig kapitalism? Fa’n tro’t.

Arena-seminarium idag om Decent capitaism?

… forts avses följa

6 svar på ”Oanständig kapitalism: Skamlösa bankdirektörer och vinster i vården

 1. Jaha joho, men det här är ju inget nytt precis. Det tragiska är att vi (alltså vi enskilda individer som t ex sitter i en styrelse för en bank) inte lär oss någonting om hur människor fungerar. Det är idag väl känt att mer lön faktisk resutlerar i att individerna presterar sämre inte bättre. En VD som behöver mutas för att stanna kvar på sitt jobb – gör inte ett bra jobb. Det är signal som om folk förstod den skulle få 1) banken kunder att inse uh-oh nu tappar de greppet här snart, jag byter bank. och 2) bankens aktieägare att inse samma sak och sälja.

  Tyvärr är det nog så tror jag i alla fall, att “direktörerna” inte alls skrattar. De är med gravallvar de godkänt denna bonus. Gravallvar vars ursprung är okunskap om hur människor fungerar och vad som får de att göra ett riktigt bra jobb. Som sagt. Pengar är bra, men bara till en viss del sen funkar det inte längre. Hur stor del? Jag skulle gissa runt 50k. Då har vi det bra materiellt och kan sluta oroa oss för mat, kläder värme, och det finns rum för en så stor portion lyx att vi inte tappar fotfästet och ramlar in i konsumtionsslaveri.

  Att stat och kommun, som du skriver, inte borde låta privat verksamhet driva allmännyttig verksamhet är ju något som i alla fall Stockholms kommun lärde sig redan på 1860-talet då de lade ut latrinhämtningen på entreprenad (Det sket sig kan man säga) och misstaget har sedna dess gjorts om ett stort antal gånger. Så, vad är det som driver våra folkvalda att göra samma misstag om och om igen? Frågan låter kanske retorisk, men jag har inget svar på den. Att kasta ur sig vänsterfloskler och subjektiva slagdängor cementerar ju bara skyttevärnen och fortsätter den 100-åriga kampen mellan vänster och högeranhängare som enligt min mening är lika förlegad som häst och vagn.

  Vad vi behöver göra är att skapa ett utbildningsväsende där människor lär sig utveckla sin möjlighetet att utveckla sin fulla potential som levande varelser bland andra levande varelser på en begränsad planet. Då behövs inget politiskt system eftersom alla vet vad som är rätt och fel helt på egen hand, och det vet dem med samma självklarhet som myror vet vad som är bäst för deras stack. De flesta lär nog småfnissa åt detta påstående och hävda att det är ytterst naivt. Men dithän behöver vi växa som släkte, det är jag övertygad om – och om vi ska styra åt det hållet måsta alla vara med och då fungerar inte system som bygger på motsatspar. Sådana system leder alltid till tragedi.

 2. Hej !
  Läste din DN-artikel om Carema -gate där du formulerat många av de slutsatser som jag och mina partikamrater dragit av de avslöjanden som strömmat fram efter våra första larm till DN om förhållandena på Koppargården i västra Stockholm. Den centrala lärdomen är att “ansvaret faller tungt” på den politik och det politiska klimat som möjliggjort en systematisk vanvård och till att denna kunnat döljas trots “skyddslagstiftningen”; lex Sarah och Maria. Kombinationen av en retorik av positivt värdeladdade reklamklyschor om den affärsdrivande vårdens företräden tillsammans med att en hunsad, stressad vårdpersonal arbetat i en tystnadens kultur är frukten av Alliansens ideologi. Den har varit framträdande i Stockholms stads uttalade målsättning att konkurrensutsätta all vård och omsorg. Om och om igen utsätts sköra och sjuka medborgare på en marknad där de bjuds ut i en förnedrande roll som hjon. Det systemet leder i sin konsekvens till vanvård och försummelse av de verkligt hjälplösa åldringarna. Skammen och ansvaret för detta går långt utöver de utpekade vårdföretagen.
  Vi som följt händelseutvecklingen lokalt från rapporter och inspektioner till oss stadsnämndsledamöter om förhållandena på Koppargården har insett att det system som präglat uppbyggnaden av en vård där vinstdrivande företag fått en så dominerande roll, logiskt sett inte har kunnat kontrolleras. Den förvaltning som skall sköta kontrollen är underställd den centrala förvaltning som ju är satt att verkställa den ideologi som den politiska majoriteten beslutat.
  Margaretha Boman (V) i Hässelby Vällingby Stadsdelsnämnd.

 3. Hej Åke!

  Tack för tips om debattinlägg som vi missat helt. Behövdes för att knyta ihop säcken för Privatisering – ett kapitalt fiasko. Den saknade länken. (“Hej då, nyliberalismen” var lite prematur.)

  Återstår implementeringen.

  Samt att få folk att sluta äta lyckopiller – 700 000 svenskar med bristande analysförmåga och dåligt minne samt personlighetsförändringar: läskigt! En bra väljarbas, annars, för ett mänskligare samhälle.

  Tror uppriktigt att hela regeringen äter lyckopiller. Hur skulle de annars lyckas göra bort sig så totalt utan att bry sig därom det minsta?

  Kanske delar av riksdagen också – eller hela. Varför har de annars inte protesterat mot den hämningslösa privatiseringsvågen?

  Även media kan vara “pillerister”. Betänk vad de skriver. Och: vad de inte skriver.

  Behövs också: ett svenskt First Amendment
  “Första författningstillägget (1791) behandlar religionsfrihet (förbjuder kongressen att etablera en viss religion framför en annan genom lag och skyddar rätten att fritt utöva religion), yttrandefrihet, pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet (rätten att påtala missförhållanden och föreslå lagändringar för kongressen utan risk för repressalier).”

  Flera svenska debattörer efterlyser ett sådant i kulturrelativismens häxkittel. Vore bra med en sammanslutning kring genomdrivandet av en sådan lag.

  mvh
  Max/nymax

 4. Visst, ja. Glömde ett par synpunkter på ditt debattinlägg.

  1) Kommunal äldrevård och andra offentligdrivna verksamheter har, enligt min inte helt ringa erfarenhet, samlat på sig en mängd kunskaper samt har utvecklat en optimal organisation. Dessa fördelar har gått förlorade i o m privata vinstdrivande företags övertagande av verksamheterna. Förlust av know-how alltså. Förödande för verksamheterna.

  Ibland har ambitiösa fackförbund och ny lagstiftning fördyrat verksamheterna inom offentligdrivna verksamheter, också. Ex SHSTF och Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering på sjukvårdsinrättningar samt vårdpersonalens övertagande av kuratorsfunktioner, som troligen lett till behov av ökad bemanning av administrativa skäl. Osäker på ansvarsfrågan, där. Organisatoriska ändringar, som decentraliseringen av personal- och budgetansvar ner på avdelningsnivå, lär också ha fördyrat – bristande kompetens på flerfaldigade ansvarstagare samt minskad pejl på vårdkvaliteten. Kostnad är pengar eller kvalitet. Eller bägge.

  2) ”Aktiebolag för verksamhet som inte drivs i vinstsyfte” tycker jag låter väldigt halt. Vad garanterar att AB vinstfri inte – när de väl blivit upphandlade – plötsligt ändrar inriktning till att bli vinstdrivande? Det kommer inte att märkas av en namnändring. Hur ofta ska man då kontrollera deras uppgifter? Kräver en speciell kontrollinstans.

  That’s all.

  mvh
  Max

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen