Ny bok: På jakt efter framtidens arbete

Pa jakt omslag1
På jakt efter framtidens arbete – utmaningar i arbetets organisering och forskning.
Our new book, in Swedish, about  Challenges for the organizing of work and for research, is now out.
For more info and to downlad chapter abstracts  go to our special page in English.

Tjugoåtta forskare skriver i tjugofyra kapitel om läget i forskningen om arbetslivet, särskilt om arbete och organisation och vad som behöver förändras.  I fokus finns arbetets organisering som bestämmer arbetskvalitet och hur arbetsmiljön blir för individerna – organisations- och samhällsforskning lyfts fram vid sidan av den idag dominerande inriktningen på individ, vård och management. Frågor om forskningens finansiering, samordning, utvärdering och kunskapsförmedling behandlas och radikala förändringar föreslås.

Här är Innehållsförteckningen (pdf) för På jakt efter framtidens arbete.

 

Ladda ner hela boken här
Download the whole book here
eller på Tankesmedjan Tiden.

Ladda ner bokens inledande kapitel / Download the first chapter   Inledningskapitel
Download   Table of contents in English  
Download   Abstracts in English 

Den tryckta boken kan från januari 2017, köpas på bland annat Tankesmedjan Tiden
och på bokus.com

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier kring bokens teman här
Välkommen också att besöka och gilla vår facebooksida.

Några av bokens författare skriver i Universitetsläraren, fackförbundet Sulf:s tidskrift, om forskningspolitik
liksom i Uppsala Nya Tidning om regringens forskningsproposition och arbetslivsforskningens villkor
och en replik på DN Debatt om skyddsombudens ställning och arbetsorganisatorisk forskning för att förstå orsaker till arbetsskador
samt en tidigare artikel på DN Debatt om medbestämmande och de nya föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Artikeln i DN följs upp i en intervju i tidskriften Du&Jobbet

Efter presentationer av boken på ABF-huset i Stockholm, Tankesmedjan Tiden och KTH (Datavetenskap och kommunikation) blir nästa seminarium vid CTA på  Malmö högskola fredagen den 10 mars på förmiddagen 

Utöver den allmänna forskningspolitiken är boken relevant för den utredning om ett nationellt arbetsmiljöcentrum som kom under våren. Vid ett seminarium och i en intervju har jag kommenterat utredningen.

 

2016-06-10 16.10.12. På jakt abf-2
Bilden från vänster till höger, de medverkande vid ett arrangemang på abf-huset i Stockholm, då en seminarieupplaga av boken presenterades (10 juni 2016) Ernst Hollander, John Sjöström, Fredrik Movitz, Åke Sandberg, Åke Walldius, Lennart Sturesson, Jesper Bengtsson (eftermiddagens moderator), Carola Löfstrand. Flera kvinnor skulle varit med, men hade oturligt  förhinder just denna eftermiddag, egen sjukdom, uppkommen studenthandledning, barns vattkoppor, skolavslutning mm. – Some of the authors at a seminar.

 

Här nedan Panelen vid seminariet i Malmö lyssnar på en fråga från moderatorn. I panelen från vänster Helge Hvid, Åke Sandberg, Paula Mulinari, Tony Huzzard.
(Beklagar bildstorlekar – redigeringsprogrammet funkar inte just nu…)

Malmö CTA seminarium På jakt ..Panelbild

 

Moderator Christina Scholten

Malmö CTA seminaarium Christina Scholten Moderatorbild-2

Del av publiken i Malmö

Malnö-CTA-seminarium-På jakt-red-20170310_113408

 

Select language

Meta

    Log In