Makt, myter och motstridigheter: FALF-konferens i Karlstad

Makt, myter och motstridigheter, det är temat för den konferens som Arbetsvetenskap vid Karlstad Universitet och FALF, Forum för arbetslivsforskning ordnar i dagarna tre. Första eftermiddagen inleddes med en rundvandring i det vackra Värmlands museum och därefter inledningstalade Stephen Ackroyd, professor vid University of Lancaster i UK.

Ackroyd gav en bred överblick över utvecklingen i ekonomin och i arbetslivet. Igår var de anställdas strategi  mot exploatering ofta att begränsa arbetsinsatsen, idag tvingas man arbeta stenhårt på gränsen till att bli utbränd. Storföretagen styrs alltmer av aktieägarkrav och finanssektorn växer. Vinstandelen ökar, löneandelen minskar. Inkomstskillnadern blir större, direktörerna får alltmer. Datorstödda informationssystem medger en central koncernkontroll av nyckeindikatorer, som avkastning på kapitalet, lager och försäljning.
Finansialisering av  a l l a   företag betyder att alla enheter, alla individer ska ge vinst. Oviktigt hur, bara indikatorerna nås. Företagen kräver mer av våra sociala jag, mer av vårt engagemang i ”gränslösa” jobb. Det kan leda till mycket långa arbetsdagar, ‘överarbete’ och utbrändhet.

De skandinaviska länderna utmärks av att de rankas högt bland världens länder vad gäller såväl rikedom och inkomst som sociala förhållanden; de är stabila och säkra länder. Och det beror på nationell politik, på investeringar i både mänskligt och industriellt kapital. Finansialiseringen har inte gått alls så längt som i Storbritannien och USA, världens finansiella centra.

Men även Sverige förändras. Svenska Dagbladet visade för en tid sen att Stockholmsbörsen nu inte domineras av industriföretag som Astra och Ericsson, utan av bank och finans.
Historiskt sett har centra för världens ekonomiska utveckling varit Venedig, Nederländerna, Storbritannien, USA och nu Kina. Ett nytt centrums uppgång börjar med tillverkningsindustri och slutar med finanskapitlets dominans. Kina är idag världens verkstad, som en gång Scotland och Glasgow var. Kinas finansiella styrka växer, men Kina är inte ett demokratiskt land! Den geopolitiska utvecklingen oroar.

Kan de skandinaviska länderna fortsätta som undantag? Kanske. Stephen Ackroyds slutsats och uppmaning var. Ta vara på det värdefulla i de skandinaviska länderna. Den unika föreningen av både social och ekonomisk framgång. Samarbeta nära. ”Ni borde vara ett land, som med kraft kan försvara er effektiva och jämlika välfärdsmodell”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen