‘Läx-rut’ är skattesubventioner till privatundervisning till bättre bemedlade – inte likvärdigt

På GP:s debattsida skriver Tjia Torpe om alternativ till Rut-avdrag för s.k. läxhjälp:  ”I stället för att satsa skattepengar på ökade möjligheter kring Rut-avdrag med risk för segregation som följd, skulle vi föredra att regeringen satsade resurser på folkbildande insatser som kan komma alla medborgare till del oavsett inkomst, såsom exempelvis den gratis läxhjälp v i [Studiefrämjandet] erbjuder på ett tiotal orter i landet.” Intressant alternativ till regeringens förslag till skattesubventioner till dem som har råd.

Men helst bör vi inte tala om läxhjälp utan tala klarspråk om vad det handlar om: Skattesubventionerad privatundervisning till de ekonomiskt välbeställda och deras barn. Informatorer i hemmet till övre medelklassen. Jonas Vlachos, nationalekonom, skriver spännande och klokt om detta på twitter. Bl a om det greksiska skolsystemet med stora klyftor: “I Grekland får alla som har råd privatundervisning efter skolan (ofta av sina vanliga lärare). Det är inte ett särskilt lyckat system.”

Expressens ledarredaktion är återigen en sund liberal röst i politiken – en kvardröjande socialliberal stämma. Expressen skriver: “Avdragslinjen får en allt starkare ställning i svensk politik. …Förslaget om rutavdrag för läxhjälp för gymnasielever har sågats av i princip alla remissinstanser utom de som tjänar ekonomiskt på förslaget.

Avdraget innebär att man skattefinansierar extraundervisning som inte är tillgänglig för många av barnen som skulle behöva den allra mest, … ett skolpolitiskt ställningstagande mot likvärdighet.

Rutavdraget har ändå en stor poäng, eftersom det har skapat en växande vit arbetsmarknad där det tidigare bara fanns en enorm svart sektor. Dessutom handlar det om jobb som är tillgängliga för dem som har svårast att hitta sysselsättning. Ingenting av detta gäller för läxhjälpsavdraget.

I övrigt borde regeringen satsa på att alla barn får tillgång till läxhjälp i skolans regi. När det gäller skatterna bör de göras så enhetliga som möjligt, i stället för att kompliceras av godtyckliga avdrag.

Regeringen har gjort rätt i att bekämpa bidragsberoende. Men avdragsberoendet är inte heller någon attraktiv samhällsvision.”

Det har funnits problem med gränsdragning mellan barnpassning och privatundervisning (läxhjälp). Jonas Vlachos föreslår: “Ett sätt att hantera gränsdragningen barnpassning/privatundervisning vore att begränsa barnpassnings-RUT till barn under 10”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen