Social dumpning av flyktingar – exemplet Nacka

Rika kommuner – Nacka exempelvis – ser till att flyktingar inte kommer till dem och annars att snarast ’dumpa’ dem i en fattigare kommun 

DN skriver idag om hur ”Invånare tvingas i väg till kommuner där jobb saknas”. (Sven Björkland, 30 okt 2023) De tvingas bort från välbeställda kommuner med god arbetsmarknad, ofta moderatstyrda, de flesta i Stockholmsområdet. Och i dessa, som i Nacka, har man sålt ut allmännyttan, där man annars kunnat skapa boende till nyanlända. Privata hyresvärdar ställer krav på högre inkomster för att hyra ut – och människor hänvisas till andra delar av landet, i glesbygd. Mer än varannan kommun utsätts för social dumpning.

Flyktingar uppmanas i Nacka att söka bostad nån annan stans nästan direkt efter att de kommit. Kommunalrådet Wiljander: ”Man ska inte dalta så mycket” ”Marknadskrafterna kan sköta bostadssituationen på egen hand.”  Jaha! Vi ser resultatet.

Artiklarna i DN idag: https://www.dn.se/sverige/mer-an-varannan-kommun-drabbad-av-social-dumpning/  och  https://www.dn.se/sverige/nackas-kommunalrad-man-ska-inte-dalta-sa-mycket/

Aktuellt meningsutbyte, om jobb, flyktingar och SD, i Säffle. https://www.vf.se/2023/10/27/hopp-om-jobb-i-saffle-men-arbetsloshet-och-flyktingmottagande-framjar-sd-582f0/

 

Det som följer är ett kort utdrag ur min bok
”Främling i sin stad” (2021) bit.ly/framling-hem
Det rapporteras om ”social export” eller ”social dumpning” av utsatta människor, flyktingar bland andra, från gynnade kommuner i Mälardalen, till kommuner som Hagfors och Filipstad i Värmland. Kommuner i Stockholms- och Göteborgsområdena har tidsbegränsat flyktingars boende och har pressat människor att acceptera hyreskontrakt i Värmland och Dalsland, enligt kommunalpolitiker. Bosättningslagen från 2016 syftade till att styra flyktingmottagandet till kommuner med stark arbetsmarknad. Men genom att kommunerna har rätt tidsbegränsa hyreskontrakten undermineras syftet att främja integration, vuxna tvingas lämna sina jobb, unga avbryta skolan. 85 procent av kommuner i Stockholms län erbjuder inte alls eller i låg grad permanenta bostäder. Problemen … i Stockholmsområdet förstärks av att i kommuner som Danderyd, Lidingö, Nacka, Täby och Vaxholm finns inga allmännyttiga bostäder.

Dessa kommuner utmärker sig på flera sätt vad gäller lågt flyktingmottagande. En ledande M-politiker i Säffle säger 2014: ”M-ledningen på riksnivå måste säga ifrån till de moderatstyrda stora kommunerna runt Stockholm att de måste ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Fördelningen idag mellan kommuner är inte rimlig. Men det är ett dilemma för partiledningen, i de kommunerna finns ju väldigt många av våra väljare.”

Till de redan mottagna kommer asylsökande boende i Migrationsverkets egna eller hyrda anläggningar. Redan 2014 hördes röster i Säffle, att nu klarar vi inte fler, men det kolliderade med privata entreprenörers fynd av tomma hotell att göra om till asylboenden. Boenden som det hårt trängda Migrationsverket tacksamt och snabbt skrev avtal om, och som över kommunens huvud med omedelbar verkan fylldes med asylsökanden. Ett exempel är Royal Hotell centralt i Säffle, en del hyrd av Bert Karlssons bolag Jokarjo….

Antalet asylsökande som andel av folkmängden skilde sig stort mellan kommunerna. I Säffle utgjorde de 4,2 procent av befolkningen. I Hammarö 1,4; Danderyd 0,34 och Vaxholm 0,18 procent. Bruksorter i jämförelse med välmående moderatstyrda kommuner runt Stockholm, och likaså i Skåne. …

Flyktingar har placerats där det gått att finna bostäder, snarare än där arbetsmarknad och kommunal ekonomi är starka. Kraftigt ökad invandring, särskilt på platser med tuffa sociala och ekonomiska villkor visar sig inte oväntat vara en faktor bakom invandringsmotstånd, och valframgångar för SD.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen